среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot Winylowe na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania plotki z plastiku na plot i bramkę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий